Google Photos自動「標籤」黑人為猩猩 政治集會變演唱會│彭鐵穎

「積極傾緊」探索第三條路 狄志遠另起爐灶欠條件│范中流

2015-7-2 16:56
字體: A A A

政改否決後,前特首董建華的團結香港基金提早今日開會。該會顧問狄志遠在會後引述董建華稱,香港要有「建設性反對派」,為香港尋找第三條出路外,還自爆「喺我自己本身嘅圈子裏面呢,都有一、兩群人都好積極傾緊,究竟我哋有冇條件有冇空間同埋有冇需要呢,走出呢條第三條路出嚟。」

問題是,已有立法會議員湯家驊招攬不少城中知名學者的「民主思路」在前,立法會主席曾鈺成又已重申,明年退任後自組「倡導型智庫」在後。在此形勢下,狄志遠客觀上究竟有何「條件」、「空間」及「需要」,另成立一組織來為香港探索「第三條出路」?

須知道,不過是今年3月,湯家驊與狄志遠雙方都曾公開承認,有討論共同成立智庫之事;但到今年6月初,湯家驊正式宣布成立民主思路時,就強調狄志遠不在理事會之列。其間究竟發生了什麼事?

大家若有留意,4、5月之時,正值時任民主黨中委黃成智,公開表明要發動聯署支持「袋住先」,結果遭凍結黨籍;狄志遠其間亦全程公開站在黃成智的一邊,只差沒直接參與黃的行動。但據悉,由於黃成智掀發的風波太大,狄志遠原擬加入湯家驊共組智庫一事「被喝停」,以免令民主思路這計劃節外生枝。

不過,單講政治能量,在中間派近泛民一方,狄志遠既沒湯家驊當前的政治社會地位,以及智庫內的人強馬壯;在開明建制一方,更肯定拍馬也追不上曾鈺成;即使只講民主黨,他在黨內部及議會均早非核心人物;哪狄志遠還有什麼「條件」、「空間」及「需要」另組一組織,準備在這「第三條道路」上分一杯羹?

(撰文:范中流)(原圖為now新聞截圖)

請支持我們持續發展,透過PayPal或其他方法贊助我們!
金額:
分類:|發表於2015年7月2日 下午4:56

發表評論

讀取中…
曾稱不應捉鬼 曾鈺成今指:背叛者會受到嚴厲懲罰│金世傑