【852Talk】強國大便兒童入侵新加坡? / 警察連撐咩球隊都唔講得

游清源 • 一分鐘游得理噏:周融究竟有冇出路?

2014-8-4 20:08
字體: A A A
請支持我們持續發展,透過PayPal或其他方法贊助我們!
金額:
分類:|發表於2014年8月4日 下午8:08

發表評論

讀取中…
游清源 • 一分鐘游得理噏:13學者修訂方案有幾蠱惑?