Fye網誌│求求你,千祈唔好爛尾!

即時關注| 中大承諾 深圳畢業證書將與香港區分

2014-8-8 22:40
字體: A A A

早前有傳媒報道,香港中文大學與其深圳分校的畢業證書完全一樣,被質疑會使外界無法分辨兩地學生,間接令香港中大的證書「貶值」。《852郵報》後來揭發,深圳中大的畢業生有權出任香港中大的校董,可能影響中大自主權,而中大發言人更親口說過「深圳學生的身份,都是香港中大的註冊學生」。後來校方才回應說,深圳的證書會注明「深圳」。

最新的發展是,香港中大學生會今晚在facebook表示,早前曾與校方討論過深圳分校事宜。學生會引述校方指,深圳中大學生身份將與香港中大學生「身份有所區分」。這說法與之前中大發言人的說法似乎有點不同。

另一方面,校方初步計劃深圳分校的學位證書由香港中大發出,但內裡會清楚列明中大(深圳),以及沒有書院院長的簽名,改為深圳分校校長簽名。

最後,學生會會透過修改章則,令深圳分校學生不能在校友評議會中擁有和香港中大畢業生同樣的權利。

學生會今次更具體的釐清,或有助港人舒緩對中大學歷貶值的擔憂。

請支持我們持續發展,透過PayPal或其他方法贊助我們!
金額:
分類:|發表於2014年8月8日 下午10:40

發表評論

讀取中…
環保單車發明家Gary: 通過呢件事,可能都係一個轉捩點,畀我思考下,到底我呢條路,係咪應該到呢度為止,係咪應該停咗呢?係咪放棄,定繼續堅持?